Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 1993 roku prowadzi samodzielną praktykę lekarsko- weterynaryjną. Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i współpracownik Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca PolLASA i autor artykułów z zakresu diagnostyki i leczenia ryb ozdobnych i laboratoryjnych oraz ich hodowli i użytkowania.

Od ponad 40 lat hodowca rzadkich gatunków ryb z rodziny Cichlidae.

Zainteresowania : kultura Japonii, sztuki walki.