Wybrane publikacje

  1. Danio pręgowany jako zwierzę laboratoryjne. Podstawowe zagadnienia z zakresu pielęgnacji i opieki lekarsko‑weterynaryjnej nad rybami w warunkach hodowli laboratoryjnej; Piotr Jan Korzeniowski, Małgorzata Wiweger; Życie Weterynaryjne, 2014, 89(9)
  2. Pseudoloma neurophilia (Microsporidia) – poważne zagrożenie dla hodowli laboratoryjnej danio pręgowanego (Danio rerio, Hamilton 1822); Piotr Jan Korzeniowski, Małgorzata Wiweger; Życie Weterynaryjne; 2016, 91(11)3
  3. Pielęgnica papuzia – Hoplarchus psittacus (Heckel 1840); Magazyn Cichlidae.pl, nr 4
  4. Mała rybka – wielkie wyzwania; Piotr Jan Korzeniowski, Małgorzata Wiweger; Wszechświat; Tom 117, Nr 10-12, październik-listopad-grudzień 2016
  5. Ochrona zdrowia ryb w oczkach wodnych – podstawowe informacje. Cz. I; Piotr Jan Korzeniowski; Magazyn Weterynaryjny; nr 06 (czerwiec), 2017
  6. Ochrona zdrowia ryb w oczkach wodnych – podstawowe informacje. Cz. II; Piotr Jan Korzeniowski; Magazyn Weterynaryjny; nr 09 (wrzesień), 2017