• interna psów i kotów;
  • terapia gryzoni i zajęczaków;
  • szczepienia ochronne, identyfikacja przez implantacje mikroczipów, paszporty dla zwierząt;
  • diagnostyka i terapia ryb ozdobnych i laboratoryjnych;
  • opieka lekarsko-weterynaryjna dla sklepów zoologicznych, hurtowni i hodowli  akwarystycznych oraz stałych  ekspozycji ryb ozdobnych i krajowych;
  • opieka lekarsko-weterynaryjna dla placówek naukowo-badawczych wykorzystujących ryby jako zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne;
  • szkolenia dla pracowników wyżej wymienionych placówek  w zakresie pielęgnacji i zachowanie dobrostanu,  zasad sanitarnych i identyfikacji zagrożeń zdrowotnych;
  • pomoc w interpretacji aktualnych przepisów prawnych dotyczących zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych;